کارگاه یک روزه فن بیان و آیین سخنوری

کارگاه یک روزه فن بیان و آیین سخنوری

مخاطبان :

- مدیران و کارشناسان فروش

- مدیران و کارشناسان روابط عمومی

- مدیران و سرپرست بخش ها

- فعالان گردشگری

- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

ظرفیت محدود

32285045 داخلی 114

/ 0 نظر / 4 بازدید